Raport.

LUG SA (7/2018) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu spółki BIOT sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("LUG", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 9 maja 2018 roku, informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 roku powziął informację o zawarciu przez Zarząd spółki BIOT sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka") w dniu 13 czerwca 2018 roku umowy na dofinansowanie projektu pn. "Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badanie i innowacje, Typ projektu: I. Projekty B+R przedsiębiorstw.
Całkowity koszt projektu wynosi 4 899 356,61 zł, z czego: wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4 217 042,89 zł, kwota dofinansowania wynosi 2 123 671,26 zł, a nakłady w pozostałym zakresie w kwocie wynoszącej 2 775 685,35 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych Spółki.
Projekt złożony przez BIOT Sp. z o.o. ma charakter projektu badawczego, w ramach którego zaplanowano realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem będzie utworzenie systemów i rozwiązań z zakresu IoT. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej i wykreowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań. Projekt będzie także wykorzystywał rezultaty prac badawczo-rozwojowych LUG Light Factory sp. z o.o. wypracowane w ramach realizowanego już projektu: "Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów", wpisując się w pewną ciągłość oraz komplementarność badań naukowych prowadzonych w regionie. Projekt będzie realizowany do końca września 2019 roku.
Emitent publikuje niniejszą informację, z uwagi na przyszły potencjalny wpływ przedmiotowego dofinansowania na rozwój i wyniki finansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2019-03-24 04-03-39
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649