Raport.

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (24/2017) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A.

Zarząd LW "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka") informuje, iż w dniu 10.10.2017 r. został podpisany Aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z dnia 8.01.2009 r., zawartej pomiędzy Spółką a Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach.
Umowy dotyczyły raporty bieżące: nr: 29/2009 z dnia 25.11.2009 r., 26/2011 z dnia 05.12.2011 r., 55/2012 z dnia 28.12.2012 r., 21/2013 z dnia 10.06.2013 r., 20/2014 z dnia 17.12.2014 r., 48/2015 z dnia 25.11.2015 r. oraz 40/2016 z dnia 06.12.2016 r.
Przedmiotem umowy jest dostawa - sprzedaż węgla energetycznego do ZA "Puławy" S.A.
Aneks określa nowe warunki dostaw węgla energetycznego w okresie jej obowiązywania (wyższa cena i wolumeny ilościowe).
W wyniku zawarcia niniejszego aneksu, wartość Umowy wynosi obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 095 mln zł netto - z czego wartość w latach 2018 - 2021 wyniesie 333 mln zł netto.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Zarząd uznaje powyższą informację za znaczącą z uwagi na fakt kontynuacji współpracy i istotną zmianę jej wartości w latach 2018 - 2021.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-03-24 04-03-33
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649