Raport.

LSI SOFTWARE SA (87/2018) Transakcje na akcjach - korekta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w treści raportu bieżącego nr 87/2018 przekazanego w dniu dzisiejszym wkradł się błąd polegający na tym, że podano błędną ilość nabytych akcji. Prawidłowa treść raportu :
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniu 17 i 18 grudnia 2018 roku:
- 1.000 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 11,20 zł za jedną akcję,
- 1.200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 11,10 zł za jedną akcję.
Łączna wartość transakcji wyniosła 24.520,00 zł. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LSI Software SA
ISIN:PLLSSFT00016
NIP:725-16-97-775
EKD: 72.22 działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Adres: ul. Przybyszewskiego 176/178 92-318 Łódź
Telefon:+48 42 6808000
www:www.lsisoftware.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce LSI SOFTWARE
2019-06-26 01-06-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649