Raport.

LSI SOFTWARE SA (60/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów LSI Software S.A>

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2018 r. w formie elektronicznej od Inmuebles Polo SL zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce LSI Software S.A.
W wyniku nabycia akcji Spółki LSI Software w dniu 25 lipca 2018, Inmuebles Polo SL przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po rozliczeniu powyższej transakcji, w dniu 30 lipca 2018 r., Inmuebles Polo SL posiada 250 000 akcji Spółki, co stanowi 5,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 250 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,14% ogólnej liczby głosów.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LSI Software SA
ISIN:PLLSSFT00016
NIP:725-16-97-775
EKD: 72.22 działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Adres: ul. Przybyszewskiego 176/178 92-318 Łódź
Telefon:+48 42 6808000
www:www.lsisoftware.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LSI SOFTWARE
2021-09-23 22-09-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor