Raport.

LS TECH-HOMES SA (9/2018) Notowanie w alternatywnym systemie obrotu praw poboru

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd LS Tech-Homes Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") powiadamia, że 29 marca 2018 roku powziął informację o podjęciu w dniu 28.03.2018 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwały nr 307/2018 w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki.
Mocą powołanej wyżej uchwały na rynku NewConnect w terminie od 3 do 6 kwietnia 2018 roku notowane będzie 33 894 437 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 50 groszy każda.
Wskazane wyżej prawa poboru notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LSTECHHOM-PP" i oznaczeniem "LSHP"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LS Tech-Homes SA
ISIN:PLLSTHM00015
NIP:5472105335
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Karola Korna 7/4 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 32 2101826
www:www.lstech-homes.com
Komentarze o spółce LS TECH-HOMES
2019-03-27 01-03-36
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649