Raport.

LS TECH-HOMES SA (4/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd LS Tech-Homes Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") powiadamia, że 14 marca 2018 roku powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z emisją z zachowaniem praw poboru w drodze oferty publicznej 33 894 437 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0.50 zł każda.
O złożeniu wniosku o zatwierdzenie Prospektu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 25/2017 opublikowanym 18 lipca 2017 roku.
Prospekt emisyjny zostanie udostępniony w dniu 15.03.2018 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki pod adresem http://lstechhomes.com/ w zakładce "Relacje inwestorskie" oraz na stronie internetowej Oferującego (Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA) pod adresem http://bossa.pl/.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LS Tech-Homes SA
ISIN:PLLSTHM00015
NIP:5472105335
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Karola Korna 7/4 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 32 2101826
www:www.lstech-homes.com
Komentarze o spółce LS TECH-HOMES
2019-04-22 13:45:09
Futrzak
firma zadluzona. nie realizuje zadnych wierzytelnosci.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649