Raport.

LOKUM DEWELOPER SA (1/2019) Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za 2018 rok

Zarząd Lokum Deweloper S.A. Emitent informuje, iż w IV kwartale 2018 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 227 lokali,
2. 280 lokali rozpoznanych w wyniku.

Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów przedwstępnych i deweloperskich we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji.

Dla porównania w IV kwartale 2017 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 401 lokali,
2. 457 lokali rozpoznanych w wyniku.

Jednocześnie, na koniec 2018 roku Grupa miała zawartych 126 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.

Łącznie w 2018 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 1011 lokali,
2. 900 lokali rozpoznanych w wyniku.

Dla porównania w 2017 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 1052 lokali,
2. 646 lokali rozpoznanych w wyniku.

Na koniec 2018 roku oferta Grupy obejmowała 515 lokali, natomiast w realizacji znajdowało się 1116 lokali.
Cel sprzedażowy 2019 roku wyznaczony został na 800 lokali. Opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji, spowodowane przedłużeniem procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych takich jak: decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, czy pozwolenia na budowę będą miały negatywny wpływ na ilość lokali możliwą do rozpoznania w wyniku 2020 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokum Deweloper SA
ISIN:PLLKMDW00049
NIP:8992725235
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław
Telefon:+48 71 7966666
www:www.lokum-deweloper.pl
Kalendarium raportów
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce LOKUM DEWELOPER
2019-06-25 07-06-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649