Raport.

LOKUM DEWELOPER SA (28/2018) Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej, obręb Stare Miasto we Wrocławiu

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 08.06.2017 r. informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum Sp. k. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupująca) zawarła w dniu 07.12.2018 r. umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego (Umowa Przyrzeczona) nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 3/14, 3/19, 3/20, 3/22, 2/12, 2/19, 2/20,11/3, 11/4, 2/18 położonych we Wrocławiu przy ul. Góralskiej, o łącznej powierzchni 4,2857 ha (Nieruchomość) wraz z własnością położonych na działkach budynków i budowli stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności.
Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 32.074.000,00 złotych netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 39.451.020,00 złotych.
Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych Kupującej.
Bank ziemi Kupującej w obrębie ul. Góralskiej i ul. Robotniczej obecnie wynosi ok. 9,5 ha.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokum Deweloper SA
ISIN:PLLKMDW00049
NIP:8992725235
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław
Telefon:+48 71 7966666
www:www.lokum-deweloper.pl
Kalendarium raportów
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce LOKUM DEWELOPER
2019-05-20 05-05-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649