Raport.

LOKUM DEWELOPER SA (36/2017) Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2017 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w III kwartale 2017 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 213 lokali,
2. 165 lokali rozpoznanych w wyniku.
Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji.
Dla porównania w III kwartale 2016 roku Grupa odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 113 lokali,
2. 121 lokali rozpoznanych w wyniku.
Jednocześnie, na koniec III kwartału 2017 roku Grupa miała zawartych 271 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie.
Na koniec III kwartału 2017 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 810 lokali, natomiast w realizacji było 1767 lokali.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokum Deweloper SA
ISIN:PLLKMDW00049
NIP:8992725235
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław
Telefon:+48 71 7966666
www:www.lokum-deweloper.pl
Kalendarium raportów
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce LOKUM DEWELOPER
2019-06-25 07-06-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649