Raport.

LIVECHAT SOFTWARE SA (17/2018) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd LIVECHAT Software S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 07 sierpnia 2018 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2017/2018.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LIVECHAT Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2018 r. wyniósł 48.073.333,49 zł:
Wypłata dywidendy - 45.577.500,00 zł
Kapitał zapasowy - 2.495.833,49 zł
Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LiveChat Software SA
ISIN:PLLVTSF00010
NIP:8992447196
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 3454057
www:www.livechatsoftware.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport za I kwartał
2021-11-24Raport półroczny
2021-08-27Raport za I kwartał
2021-11-24Raport półroczny
Komentarze o spółce LIVECHAT SOFTWARE
2017-11-30 08:47:29
Janusz
Ładne wyniki w raporcie półrocznym.
Myślę, że do końca roku spółka wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 50zł
2017-11-30 14:11:56
Red
Pięknie wytrzepali leszcza z papieru.
Teraz mamy:
1. Dobre wyniki za 1 półrocze !
2. Podobno duży wzrost liczby klientów !
3. Plan wejścia na giełdę w USA !!!!
2018-03-02 16:16:14
Ja1
Kiedy będzie wzrost akcji ???Bo narazie to sie kisi i spada powoli
2018-06-22 08:47:54
Jutro
jutro
2018-06-22 08:48:05
Jutro
kto
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor