Raport.

LETUS CAPITAL SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Letus Capital S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
a) Raporty kwartalne skonsolidowane:
- raport okresowy za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
- raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
- raport okresowy za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
- raport okresowy za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
b) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 zostaną przekazane w dniu 31 maja 2021 r.
Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Letus Capital SA
ISIN:PLGDVIS00018
NIP:634-013-51-27
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Kościuszki 30/6 40-048 Katowice
Telefon:+48 32 2518010
www:www.letuscapitalsa.com
Komentarze o spółce LETUS CAPITAL
2021-04-13 00-04-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor