Raport.

LC CORP SA (58/2018) Informacja o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 października 2018 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o złożeniu przez Pana Michała Kowalczewskiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dniem 12 października 2018 r. Pan Michał Kowalczewski nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LC Corp SA
ISIN:PLLCCRP00017
NIP:899-25-62-750
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7988010
www:www.lcc.pl
Kalendarium raportów
2019-09-10Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-10Raport półroczny
Komentarze o spółce LC CORP
2019-06-26 02-06-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649