Raport.

LAUREN PESO POLSKA SA (2/2018) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat rejestracji przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz dokonanej zmiany Statutu Emitenta.
Powodem opóźnienia w przekazaniu raportu bieżącego było wyłącznie niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lauren Peso Polska SA
ISIN:PLLRPSP00015
NIP:627-259-56-31
EKD: 85.59 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Dąbrowskiego 48 41-500 Chorzów
Telefon:+48 32 7220451
www:www.laurenpeso.pl
Komentarze o spółce LAUREN PESO POLSKA
2020-04-02 08-04-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649