Raport.

LAUREN PESO POLSKA SA (1/2018) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje, iż w dniu 26.01.2018 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy KATOWICE - WSCHÓD W Katowicach , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 11.01.2018r. zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 3 Statutu Spółki w następującym brzemieniu:
stan poprzedni :
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a. 20.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję.
b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda
Stan obecny:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lauren Peso Polska SA
ISIN:PLLRPSP00015
NIP:627-259-56-31
EKD: 85.59 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Dąbrowskiego 48 41-500 Chorzów
Telefon:+48 32 7220451
www:www.laurenpeso.pl
Komentarze o spółce LAUREN PESO POLSKA
2020-04-09 02-04-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649