Raport.

LARQ SA (10/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego LARQ S.A. - korekta

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. na skutek omyłki rachunkowej została błędnie wskazana wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów akcji.
Zamiast:
"Po wydaniu w dniu 13 lipca 2018 roku, odcinków zbiorowych Akcji Serii F i Akcji Serii G wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi: 45.000,00 złotych".
powinno być:
"Po wydaniu w dniu 13 lipca 2018 roku, odcinków zbiorowych Akcji Serii F i Akcji Serii G wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi: 33.666,70 złotych".
Szczegółowa podstawa prawna:
§15 ust. 2 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Larq SA
ISIN:PLCAMMD00032
NIP:525-22-87-848
EKD: 74.40 reklama
Adres: ul. Tamka 16 lok. U4 00-349 Warszawa
Telefon:+48 22 8280885
www:www.larq.pl
Kalendarium raportów
2021-09-28Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LARQ
2021-09-24 23-09-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor