Raport.

LANGLOO.COM SA (10/2018) Otrzymanie upomnienia od GPW Langloo.com Spółka Akcyjna

Zarząd Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 659/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarząd GPW postanowił upomnieć Emitenta oraz nałożył na Spółkę obowiązek zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.
Upomnienie dotyczy niedochowania przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. Emitent wyjaśnia, że raport roczny Emitenta za rok 2017 został opublikowany w dniu 15 czerwca 2018 roku. Zarząd Emitenta informuje, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do opóźnienia publikacji raportów okresowych.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Langloo.com SA
ISIN:PLLANGL00010
NIP:951 23 12 204
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowanie
Adres: ul. Sarmacka 17/63 02-972 Warszawa
Telefon:+48 22 8520037
www:www.langloo.com
Komentarze o spółce LANGLOO.COM
2019-05-24 17-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649