Raport.

KRYNICKI RECYKLING SA (14/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż podpisał aneks do umowy o kredyt obrotowy odnawialny zawartej dnia 11 sierpnia 2016 z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 415 (dalej Bank). O zawarciu umowy kredytowej Emitent informował w raporcie ESPI 35/2016
Na podstawie zawartego aneksu wydłużony został okres kredytowania do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 30 kwietnia 2019 roku.
Pozostałe warunki kredytu nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Krynicki Recykling SA
ISIN:PLKRNRC00012
NIP:739-33-40-652
EKD: 46.77 sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: ul. Iwaszkiewicza 48/23 10-089 Olsztyn
Telefon:+48 89 5353292
www:www.krynicki.pl
Kalendarium raportów
2021-09-21Raport półroczny
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KRYNICKI RECYKLING
2021-06-18 18-06-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor