Raport.

KRYNICKI RECYKLING SA (10/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent") informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku, określonego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku.
Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku został określony na dzień 29.05.2018 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku Emitent określił na dzień 22.05.2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07, z późń.zm.) w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Krynicki Recykling SA
ISIN:PLKRNRC00012
NIP:739-33-40-652
EKD: 46.77 sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: ul. Iwaszkiewicza 48/23 10-089 Olsztyn
Telefon:+48 89 5353292
www:www.krynicki.pl
Kalendarium raportów
2019-09-25Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-09-25Raport półroczny
Komentarze o spółce KRYNICKI RECYKLING
2019-05-24 03-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649