Raport.

KRUK SA (31/2019) Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu nr 28/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku, w dniu 12 czerwca 2019 roku podjął uchwałę (Uchwała) dotyczącą zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1 (Obligacje). W związku z Uchwałą Spółka postanawia określić nową maksymalną wielkość emisji zwiększając ją z 35 000 sztuk do łącznie nie więcej niż 50 000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kruk SA
ISIN:PLKRK0000010
NIP:894-23-89-605
EKD: 82.91 działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Adres: ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław
Telefon:+48 71 7902800
www:www.kruksa.pl
Kalendarium raportów
2020-09-09Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
2020-08-27Raport półroczny
Komentarze o spółce KRUK
2020-07-16 05-07-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649