Raport.

KRUK SA (34/2018) Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z 24 sierpnia 2018 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, zawarte zostały umowy (Umowy) pomiędzy jednostką zależną Emitenta - PROKURA NS FIZ (Nabywca) a jednym z największych banków w Polsce (Bank). W związku z podpisaniem ww. Umów został zakończony proces nabycia przez PROKURA NS FIZ od Banku portfeli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln PLN oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości ok. 214 mln PLN. Przeniesienie własności wierzytelności objętych Umowami na Nabywcę nastąpi z dniem ich zawarcia, pod warunkiem zapłaty ceny na warunkach określonych w Umowach. Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kruk SA
ISIN:PLKRK0000010
NIP:894-23-89-605
EKD: 82.91 działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Adres: ul. Wołowska 8 51-116 Wrocław
Telefon:+48 71 7902800
www:www.kruksa.pl
gpwlink:kruk.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
2019-04-25Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-10-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KRUK
2019-03-25 20-03-22
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649