Raport.

KREDYT INKASO SA (36/2018) Warunkowy przydział obligacji serii E1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii E1 ("Obligacje") oraz 35/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany warunków Obligacji Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii E1 ("Uchwała").
Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 50.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 50.000.000 zł.
Zapisy prowadzone były w dniach 2-3 sierpnia 2018 roku. W tych dniach zapisy złożyło 13 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 50.000 Obligacji o łącznej wartości 50.000.000 zł. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kredyt Inkaso SA
ISIN:PLKRINK00014
NIP:922-25-44-099
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 2125700
www:www.kredytinkaso.pl
Kalendarium raportów
2021-11-19Raport półroczny
2022-03-01Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2021-09-24 23-09-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor