Raport.

KORPORACJA KGL SA (49/2019) Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Korporacja KGL S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. informuje, że w dniach 04 - 10 września 2019 r. Dom Maklerski PKO BP SA działając w imieniu Spółki nabył na rzecz Spółki 568 sztuk akcji Spółki po średniej cenie ważonej wolumenem 12,07 zł. Łączna wartość nabytych akcji we wskazanym wyżej okresie wyniosła 6.855,70 zł.
Łącznie w okresie 04 - 10 września 2019 r. nabyto w ramach skupu 16.131 akcje własne Spółki o łącznej wartości 208.611,55 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł - 12,93 zł za 1 akcję.
Szczegóły zawartych transakcji przedstawiamy w załączeniu do niniejszego raportu.
Na podstawie umowy za pośrednictwem Domu Maklerskiego akcje własne Spółki nabywane są zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 3 i 4, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r. i opublikowane raportem bieżącym w ESPI nr 27/2018.
Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, czyli maksymalna liczba akcji własnych Spółki do nabycia wynosi 357.960 sztuk. Cena jednostkowa nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji (tj. 1 złoty) i nie wyższa niż 30,00 (trzydzieści) złotych za jedną akcję. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 10.738.800,00 złotych.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załacznik do raprotu ESPI nr 49/2019
  Szczegóły transakcji zawartych w ramach skupu akcji własnych spółki Korporacja KGL SA
  Informacje dotyczące poszczególnych transakcji w okresie: 04 -10 września 2019 r.
  Data transakcji Godzina
  transakcji
  Liczba skupionych
  akcji Kurs akcji* Wartość akcji
  (PLN) Miejsce obrotu Udział w kapitale
  zakładowym
  4 wrzesień 2019 10:29:42 5 12,00 60,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:29:45 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:29:47 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:29:50 5 12,00 60,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:29:53 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:29:55 5 12,00 60,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:29:59 6 12,00 72,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:30:01 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:30:07 3 12,00 36,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:30:15 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:30:17 2 12,00 24,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:30:19 3 12,00 36,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:30:25 3 12,00 36,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 10:30:27 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:36 5 12,00 60,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:38 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:41 3 12,00 36,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:43 5 12,00 60,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:46 5 12,00 60,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:49 6 12,00 72,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:51 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 14:51:55 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 15:11:31 3 12,00 36,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 15:11:34 3 12,00 36,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 15:11:37 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  4 wrzesień 2019 15:11:40 4 12,00 48,00 Rynek główny 0,0006%
  5 wrzesień 2019 11:29:19 50 11,70 585,00 Rynek główny 0,0006%
  5 wrzesień 2019 11:29:19 58 11,70 678,60 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 2 12,10 24,20 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 2 12,10 24,20 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 2 12,10 24,20 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 2 12,10 24,20 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 2 12,10 24,20 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 2 12,10 24,20 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  Wskazane niżej transakcje zostały zawarte za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP SA zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach nr 3 i
  4, które podjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. w dniu 24 października 2018 r


  6 wrzesień 2019 13:37:50 2 12,10 24,20 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:37:50 1 12,10 12,10 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:40:58 49 12,00 588,00 Rynek główny 0,0006%
  6 wrzesień 2019 13:40:58 50 12,00 600,00 Rynek główny 0,0006%
  9 wrzesień 2019 16:06:31 60 12,30 738,00 Rynek główny 0,0006%
  9 wrzesień 2019 16:09:47 56 12,30 688,80 Rynek główny 0,0006%
  10 wrzesień 2019 14:46:57 67 12,30 824,10 Rynek główny 0,0006%
  10 wrzesień 2019 16:15:03 50 12,30 615,00 Rynek główny 0,0006%
  568 12,07 6 855,70 0,0281%
  * W podsumowaniu tabeli wskazano średni kurs akcji ważony obrotami w analizowanym okresie
  Informacje zagregowane od początku skupu akcji własnych dotyczące nabycia akcji własnych Korporacja KGL SA w okresie:
  04-10 września 2019 r.
  Data transakcji Średni kurs
  nabycia*
  Łączna wartość
  (PLN) Miejsce obrotu
  Udział nabytych
  akcji w kapitale
  zakładowym
  04-10 września 2019 r. 12,93 208 611,55 Rynek główny 0,2448%
  * Kurs akcji ważony obrotami
  Razem:
  Łączna liczba skupionych akcji
  16 131


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korporacja KGL SA
ISIN:PLKRKGL00012
NIP:1181624643
EKD: 46.75 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Adres: ul. Postępu 20 05-080 Izabelin
Telefon:+48 22 3213000
www:www.kgl.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KORPORACJA KGL
2020-01-29 10-01-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649