Raport.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (9/2018) Informacja o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na generalne wykonawstwo

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż otrzymał dzisiaj od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM) - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 5 marca 2018 r. do KB DOM oświadczenia JHM Development SA ("Spółka") o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM w dniu 22.12.2016r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 22.12.2016r.
Spółka wezwała także KB DOM do zapłaty kary umownej za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych, objętych w/w umową.
KB DOM obecnie analizuje podstawy prawne i faktyczne zasadności złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i podejmie odpowiednie kroki prawne, celem ochrony swoich interesów.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korporacja Budowlana Dom SA
ISIN:PLTRAST00020
NIP:9441635703
EKD: 25.23 produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
Adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno 84-110 Krokowa
Telefon:+48 58 6706055
www:www.kbdom.eu
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KORPORACJA BUDOWLA...
2020-06-02 09-06-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649