Raport.

KOPEX SA (32/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki KOPEX S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2018 r., Emitent otrzymał pismo od członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Rogowskiego z informacją, że ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r. składa rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach.
Jako powód rezygnacji Pan Robert Rogowski podał planowane w przyszłości nawiązanie współpracy z TDJ S.A., która wiąże się z utratą statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:KOPEX SA
ISIN:PLKOPEX00018
NIP:634-012-68-49
EKD: 46.63 sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
Adres: ul. Grabowa 1 40-172 Katowice
Telefon:+48 32 6047000
www:www.kopex.com.pl
Komentarze o spółce KOPEX
2019-05-20 18-05-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649