Raport.

KONSORCJUM STALI SA (33/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Zawierciu (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") informuje o otrzymaniu dnia 07 sierpnia 2018 r. od NN Investment Partners TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) zawiadomienia o przekroczeniu przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej "Zawiadomienie") oraz o otrzymanej w dniu 08 sierpnia 2018 roku od Towarzystwa korekcie Zawiadomienia (dalej "Korekta Zawiadomienia").
Spółka wyjaśnia, iż z uwagi na powzięte uzasadnione wątpliwości co do treści Zawiadomienia, które w ocenie Spółki mogły zawierać błędne informacje, wystąpiła do Towarzystwa z wnioskiem o wyjaśnienie jego treści. Na skutek powyższego działania Spółka dnia 08 sierpnia 2018 roku otrzymała od Towarzystwa Korektę Zawiadomienia.
Pełną treść Zawiadomienia oraz Korekty Zawiadomienia Spółka przekazuje jako załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Konsorcjum Stali SA
ISIN:PLKCSTL00010
NIP:522-00-04-379
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Stężycka 11 04-462 Warszawa
Telefon:+48 22 8791131
www:www.konsorcjumstali.com.pl
Komentarze o spółce KONSORCJUM STALI
2021-06-18 17-06-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor