Raport.

KONSORCJUM STALI SA (29/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Konsorcjum Stali S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 lipca 2018 r. otrzymał od Pani Barbary Dembowskiej - osoby blisko związanej z Panem Ireneuszem Dembowskim pełniącym obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Rady Nadzorczej Emitenta), powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcji na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załącznik:
- powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Konsorcjum Stali SA
ISIN:PLKCSTL00010
NIP:522-00-04-379
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Stężycka 11 04-462 Warszawa
Telefon:+48 22 8791131
www:www.konsorcjumstali.com.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce KONSORCJUM STALI
2019-05-20 05-05-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649