Raport.

KONSORCJUM STALI SA (7/2018) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2017

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (zwany dalej "Emitentem") przekazuje informację o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017.
Skonsolidowany przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 r. wyniósł
1 531 665 tys. zł co stanowi wzrost o 311 366 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.
Skonsolidowany zysk finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 r. wyniósł 41 512 tys. zł co stanowi spadek o 1 209 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.
Zdaniem Zarządu bardzo dobry wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 - porównywalny do rekordowego w historii Grupy Kapitałowej Emitenta wyniku finansowego netto za rok 2016 - jest efektem właściwego wykorzystania przez Emitenta dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w roku 2017.
Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne zaudytowane dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2018 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 30.01.2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Konsorcjum Stali SA
ISIN:PLKCSTL00010
NIP:522-00-04-379
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Stężycka 11 04-462 Warszawa
Telefon:+48 22 8791131
www:www.konsorcjumstali.com.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-30Raport za I kwartał
2020-07-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce KONSORCJUM STALI
2020-06-01 03-06-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649