Raport.

KINO POLSKA TV SA (9/2018) Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Zarząd Kino Polska TV S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w zakresie przeznaczenia części zysku Emitenta za rok 2017 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Wysokość dywidendy na 1 akcję: 0,55 zł brutto.
Łączna kwota dywidendy: 10 901 772,20 zł brutto.
Zysk Spółki za rok 2017: 21 882 255,45 zł.
Rada Nadzorcza Emitenta rekomendowała będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kino Polska TV SA
ISIN:PLKNOPL00014
NIP:5213248560
EKD: 60.20 nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonametowych
Adres: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa
Telefon:+48 22 3567400
www:www.kinopolska.pl
Kalendarium raportów
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KINO POLSKA TV
2020-05-29 21-05-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649