Raport.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (7/2018) Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zmianie daty przekazania następujących raportów okresowych za rok 2017:
- Raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok;
- Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.
Raporty te zostaną przekazane do wiadomości publicznej 14 marca 2018 roku.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:KGHM Polska Miedź SA
ISIN:PLKGHM000017
NIP:692-000-00-13
EKD: 07.29 górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Lubin
Telefon:+48 76 7478200
www:www.kghm.pl
Kalendarium raportów
2020-05-13Raport za I kwartał
2020-08-19Raport półroczny
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KGHM POLSKA MIEDŹ
2020-04-09 01-04-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649