Raport.

KCI SA (12/2018) Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2018 z dnia 1.02.2018 r. dotyczącego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie IX Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Jana Bednarza przeciwko Spółce KCI SA pozwu o uchylenie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 31 stycznia 2017 r. - w sprawie upoważnienia zarządu do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect, Zarząd KCI S.A. "Spółka" informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym, powzięła informację o uprawomocnieniu się korzystnego dla Spółki wyroku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:KCI SA
ISIN:PLPONAR00012
NIP:551-000-77-42
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Mogilska 65 31-545 Kraków
Telefon:+48 12 6321350
www:www.kci.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
Komentarze o spółce KCI
2019-05-20 05-05-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649