Raport.

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (53/2018) Informacja o wygraniu przetargu w branży kolejowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2018 r. otrzymał informację o rozstrzygnięciu w dniu 25 października 2018 roku postępowania przetargowego na sprzedaż wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych prowadzonego przez podmiot z branży kolejowej. W ramach postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Emitenta. Łączna wartość nominalna wierzytelności to około 2.118.00,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy złotych).
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na znaczną z perspektywy Spółki jej wartość. Ponadto powyższa informacja uznana została za istotną z punktu widzenia Emitenta, gdyż jest to kolejny podmiot z branży kolejowej, który zdecydował się na współpracę ze Spółką. O podjęciu współpracy z innym polskim przewoźnikiem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2018 z dnia 07 września 2018 r oraz nr 45/2018 z dnia 17 września 2018 r. W związku z wyłonieniem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu, Emitent spodziewa się ponadto ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.
O fakcie podpisania umowy zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kancelaria Prawna-Inkaso WEC SA
ISIN:PLKPWEC00015
NIP:7252042800
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:+48 42 6817474
www:www.kancelariawec.eu
Komentarze o spółce Kancelaria Prawna-...
2019-03-24 04-03-19
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649