Raport.

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (4/2018) Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") informuje, że na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2018 r., podjął w dniu dzisiejszym Uchwałę nr 1 z dnia 02 lutego 2018 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4.
Mocą ww. uchwały Zarząd Emitenta ustalił wysokość jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii A4 na poziomie 0,50 zł (słownie: zero złotych i pięćdziesiąt groszy).
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ powyższej na kształtowanie się wyceny instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kancelaria Prawna-Inkaso WEC SA
ISIN:PLKPWEC00015
NIP:7252042800
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:+48 42 6817474
www:www.kancelariawec.eu
Komentarze o spółce Kancelaria Prawna-...
2019-05-22 19-05-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649