Raport.

KANCELARIA MEDIUS SA (21/2018) Płatność odsetek od obligacji serii I

Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2018 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii I. Tym samy w dniu 16 kwietnia 2018 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii I.
Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii I są dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kancelaria Medius SA
ISIN:PLMDIUS00018
NIP:6793070026
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Babińskiego 69 30-393 Kraków
Telefon:+48 12 2651276
www:www.kancelariamedius.pl
Komentarze o spółce KANCELARIA MEDIUS
2019-05-24 17-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649