Raport.

KANCELARIA MEDIUS SA (13/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii N

Zarząd Kancelaria Medius S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii N i dokonaniu przydziału obligacji.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 lutego 2018 roku
2) Data zakończenia subskrypcji: 5 marca 2018 roku.
2) Data przydziału obligacji: 7 marca 2018 roku.
3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 30.000 obligacji na okaziciela serii N.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba obligacji serii N, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
21.269
6) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1.000 złotych za jedną obligację.
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Zapisy na obligacje serii N złożyło 63 inwestorów.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Obligacje serii N przydzielono 63 inwestorom.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie obligacji serii N nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii N wynoszą 300.000 zł.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kancelaria Medius SA
ISIN:PLMDIUS00018
NIP:6793070026
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Babińskiego 69 30-393 Kraków
Telefon:+48 12 2651276
www:www.kancelariamedius.pl
Komentarze o spółce KANCELARIA MEDIUS
2020-04-04 03-04-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649