Raport.

K2 INTERNET SA (39/2018) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

Zarząd K2 Internet S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za I półrocze 2018 r.
Przychody ze sprzedaży: 50.6 mln zł
Zysk na działalności operacyjnej: 0.85 mln zł
EBITDA: 3.2 mln zł
Wyniki finansowe pierwszego półrocza b.r. są porównywalne do analogicznego okresu roku 2017. Jednocześnie ujemny wpływ na wynik 1-wszego półrocza 2018 roku miało ujęcie kosztów programu opcyjnego dla członków kierownictwa spółki zależnej FABRITY Sp. z o.o. w kwocie 0,4 mln zł.
Zarząd zaznacza, że zbieżność wyników pierwszego półrocza roku 2017 i 2018 nie jest wyznacznikiem dla wyników kolejnych kwartałów roku 2018.
* Przychody ze sprzedaży usług (mln zł):
I półrocze 2018: 50.6, I półrocze 2017: 48.2, zmiana +2.4, +5%
* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) (mln zł):
I półrocze 2018: 0.85, I półrocze 2017: 0.83
* EBITDA (mln zł):
I półrocze 2018: 3.23, I półrocze 2017: 3.46
Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet jest przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w "Skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018", którego publikację zaplanowano na 30 sierpnia 2018 r.
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Maria Antoniak - Młodszy Specjalista ds. administracji

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:K2 Internet SA
ISIN:PLK2ITR00010
NIP:951-19-83-801
EKD: 74.40 reklama
Adres: ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 4487000
www:www.k2.pl
Komentarze o spółce K2 INTERNET
2021-09-24 23-09-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor