Raport.

K2 INTERNET SA (20/2018) Dywidenda ze spółki zależnej oraz wykup obligacji.

Z uwagi na istotny wpływ na jednostkowy wynik netto K2 Internet S.A. (Emitent), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 maja 2018 roku Emitent otrzymał od spółki zależnej Agencja K2.pl Sp. z o.o. SKA (Spółka) dywidendę w kwocie netto 12 073 027,04 zł. Jednocześnie Emitent dokonał wykupu od Spółki Obligacji serii B i C za kwotę łączną 8 806 285,47 zł.
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:K2 Internet SA
ISIN:PLK2ITR00010
NIP:951-19-83-801
EKD: 74.40 reklama
Adres: ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 4487000
www:www.k2.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-29Raport półroczny
Komentarze o spółce K2 INTERNET
2019-05-22 07-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649