Raport.

JWA SA (15/2018) Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zakupu serwisu internetowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 roku Emitent rozpoczął negocjacje zmierzające do skorzystania z prawa pierwokupu i zawarcia umowy zakupu serwisu internetowego, działającego pod adresem www.scrumeasy.eu wraz z domenami internetowymi ("Serwis") w celu czerpania przez Emitenta przychodów z usług oferowanych przez Serwis.
Serwis Scrumeasy jest narzędziem do zarządzania projektami wykorzystującym doświadczenia metod zwinnych. Posiada funkcjonalności zarządzania całym procesem wytwarzania: od zbierania potrzeb klienta, przez ich doprecyzowanie, nadawanie priorytetów, grupowanie w sprinty, produkowanie, sprawdzanie i dostarczanie do klienta.
Negocjacje są prowadzone z właścicielem Serwisu.
Emitent jest dzierżawcą ww. serwisu. Na mocy obowiązującej umowy Emitent jest uprawniony do wyłącznego używania i pobierania pożytków z Serwisu, w szczególności wynikających z opłat abonamentowych uiszczanych przez użytkowników Serwisu, swobodnego dysponowania nazwą i znakiem graficznym Serwisu, w tym umieszczania go na własnych produktach, posługiwania się nim w celu reklamy wlanych produktów i usług oraz swobodnego modyfikowania Serwisu.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.
O wyniku zakończonych negocjacji Emitent niezwłocznie poinformuje w raporcie bieżącym.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:JWA SA
ISIN:PLJWASA00013
NIP:7822564519
EKD: 62.02 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: ul. Gwiaździsta 15A lok. 256 01-651 Warszawa
Telefon:+48 791955614
www:www.jwa.com.pl
Komentarze o spółce JWA
2021-06-18 16-06-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor