Raport.

JUJUBEE SA (2/2018) Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii F Jujubee Spółka Akcyjna (PLJJBEE00028).

Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu
23.01.2018 r. doszło do opłacenia wszystkich 150.000 akcji serii F (Akcje), tym samym została zakończona subskrypcja Akcji.
Akcje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 19.01.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (raport ESPI Nr 2/2018 r. z dnia 19.01.2018 r.)
Zgodnie z ww. Uchwałą Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect, albo które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej. Prawo poboru Akcji zostało wyłączone.
Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji Akcji Spółki:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 19.01.2018 r., data zakończenia subskrypcji: 23.01.2018 r.,
2. Data przydziału akcji: 19.01.2018 r. (zawarcie umów objęcia akcji)
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 150.000 akcji,
4. Stopa redukcji: brak,
5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 150.000 akcji,
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 7,00 zł,
6a. Opis sposobu pokrycia akcji: wkłady gotówkowe,
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 6,
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 6,
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy - Emitent nie zawierał umów o subemisję.
10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0 zł w tym:
a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
b) Wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) Promocji oferty: 0 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Jujubee SA
ISIN:PLJJBEE00028
NIP:9542735866
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Ceglana 4 40-514 Katowice
Telefon:+48 32 2191085
www:www.jujubee.pl
Komentarze o spółce JUJUBEE
2019-05-24 06-05-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649