Raport.

JUJUBEE SA (7/2018) Oświadczenia złożone przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Jujubee S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od członków Zarządu Emitenta tj. Michała Stępnia, Igora Zielińskiego oraz od członków Rady Nadzorczej tj.; Arkadiusza Ducha, Macieja Ducha, Macieja Kulińskiego i Szymona Kulińskiego (Akcjonariusze) oświadczenia stanowiące zobowiązanie, że w okresie do 30.06.2018 r. Akcjonariusze nie będą podejmowali czynności lub działań mających na celu dokonanie jakiejkolwiek transakcji (włącznie z transakcją z wykorzystaniem instrumentów pochodnych) sprzedaży akcji Emitenta.
Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje w przypadku:
1.ogłoszenia publicznego, bezwarunkowego wezwania do sprzedaży akcji Emitenta,
2.zobowiązania do zbycia lub zamiany akcji Emitenta w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 1. powyżej,
3.zbycia akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ administracji publicznej,
4.zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych ogłoszonego i przeprowadzonego przez Emitenta,
5.przeniesienie akcji na następcę prawnego Akcjonariusza,
6.zbycia lub przeniesienia akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Jujubee SA
ISIN:PLJJBEE00028
NIP:9542735866
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Ceglana 4 40-514 Katowice
Telefon:+48 32 2191085
www:www.jujubee.pl
Komentarze o spółce JUJUBEE
2019-04-22 13-04-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649