Raport.

JHM DEVELOPMENT SA (4/2018) Odstąpienie od umowy z Korporacją Budowlaną Dom Spółka z o.o. na generalne wykonawstwo

Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej "Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 05 marca 2018 roku złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Korporacją Budowlaną Dom Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Budowlanej 3 w Kartoszynie.
Przedmiotem Umowy była realizacja robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną w Żyrardowie przy ulicy Okrzei oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 22.12.2016r.
Odstąpienie od w/w umowy nastąpiło na skutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o.
Odstąpienie od Umowy dokonuje się co do części niewykonanej Umowy przez Korporację Budowlaną Dom Sp. z o.o. na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie wywołuje skutek ex nunc (od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy).
Emitent w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy wstąpi w miejsce Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. jako strona umowy z podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane dotyczące budowy dwóch budynków mieszkalnych w Żyrardowie.
Jednocześnie Emitent informuje o przysługującym prawie do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie:
Dobra sytuacja finansowa JHM DEVELOPMENT S.A. pozwala bez większego wpływu na działalność Spółki) kontynuować inwestycję dwóch budynków w Żyrardowie. Mimo przejściowych trudności terminowa realizacja tej inwestycji, a tym samym wywiązanie się z umów sprzedaży lokali mieszkalnych nie jest zagrożone. Rozwiązanie Umowy z Generalnym Wykonawcą KB DOM sp. z o.o. oraz przejecie umów z podwykonawcami nie wpłynie znacząco na wynik finansowy JHM DEVELOPMENT S.A. Inwestycja w Żyrardowie była jedyną inwestycją realizowaną obecnie przez KB DOM Sp. z o.o. dla Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:JHM Development SA
ISIN:PLJHMDL00018
NIP:8361812427
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul .Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice
Telefon:+48 46 8339589
www:www.jhmdevelopment.pl
Kalendarium raportów
2020-03-27Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-21Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce JHM DEVELOPMENT
2020-02-17 00-02-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649