Raport.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (12/2018) Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w I kwartale 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") w załączeniu przekazuje informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2018 roku wraz z komentarzem.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej JSW za 1Q 201 8 r.
  W 1Q 2018 r. w Grupie JSW p rodukcja węgla ogółem wyniosła 4,11 mln ton , a koksu
  0,92 mln ton .
  Wyniki z działalności operacyjnej zaprezentowane są w tabeli poniżej:
  Wskaźniki produkcyjne Jednostka
  Okres
  1Q 2017 4Q 2017 1Q 2018
  Segment węglowy
  (a+b) Produkcja węgla ogółem: mln ton 3,98 3,47 4,11
  a) Produkcja węgla koksowego mln ton 2,83 2,57 3,04
  b) Produkcj a węgla do celów energetycznych mln ton 1,15 0,90 1,07
  Sprzedaż węgla ogółem* mln ton 3,83 3,57 3,96
  Segment koksow niczy
  Produkcja koksu ogółem mln ton 0,84 0,86 0,92
  Sprzedaż zewnętrzna koksu mln ton 0,66 0,89 0,85
  * obejmuje sprzedaż wewnątrzgrupową i na rzecz odbiorców zewnętrznych
  Produkcja węgla i koksu w Grupie JSW
  Wyniki operacyjne segmentu węglowego w 1Q 2018 r. były następujące:
   produkcja węgla ogółem wyniosła 4,11 mln ton i była wyższa w porównaniu
  do 4Q 2017 r. o ok. 18,6 %, a w stosunku do 1Q 2017 r. wyższa o ok. 3,4%;
   produkcja węgla koksowego wyniosła 3,04 mln ton i była wyższa w porównaniu
  do 4 Q 2017 r. o ok. 18,4 %, a w stosunku do 1Q 2017 r. wyższa o ok. 7,6%;
   produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła 1,07 mln ton i była wyższa
  w poró wnaniu do 4 Q 2017 r. o ok. 19,3%, a w stosunku do 1Q 2017 r. niższa o ok. 6,9 %;
   sprzedaż węgla ogółem wyniosła 3,96 mln ton i była wyższa w porównaniu do 4Q 2017 o
  ok. 11,1%, a w porównaniu do 1Q 2017 r. wyższa o ok. 3,5 %.
  Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w 1Q 2018 r. ok. 70% wolumenu ogółem.

  Produkcja koksu ogółem w 1Q 2018 r. wyniosła 0,92 mln ton i była wyższa w porównaniu
  do 4Q 2017 r. o ok. 6,9%, a w stosunku do 1Q 2017 r. wyższa o ok. 9,7 %.
  Sprzedaż koksu ogółem w 1Q 2018 r. wyniosła 0,85 mln ton i była niższa w porównaniu
  do 4 Q 2017 r. o ok. 4,8 %, a w stosunku do 1Q 2017 r. wyższa o ok. 29,6 %.
  Warunki rynkowe w 1Q 2018 roku
  Podobnie jak w poprzednich kwart ałach Nippon Steel uzgodnił na 1 Q 201 8 r. cenę węgla hard
  w oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu grudzień - luty . Tak wyznaczona cena jest wyższa
  w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres o 23 %.
  Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym
  wyznacznikiem jest The Steel Index ( TSI ) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dzienny ch
  notowań dla tego indeksu za 1 Q 201 8 r. w stosunku do średniej 4 Q 2017 r. wzrosła o ok. 12,5 %.  W 1Q 2018 r. nie ogłoszono oficjalnego benchmarku dla węgli semi -soft, tym samym podobnie
  jak dla węgli hard sprzedaż odbywa się w oparciu o indeksy. Średnia dzie nny ch notowań dla
  indeksu węgli semi -soft za 1 Q 201 8 r. w stosunku do średniej 4 Q 2017 r. wzrosła o ok. 10 %.
  Szacowana ś rednia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW
  odbiorcom zewnętrznym w 1Q 2018 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 7% .
  Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 13% .
  Szacowana r elacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w 1Q 2018 r. (przeliczonych
  na USD ) do indeksu Nippon S teel wyniosła 85%, a do TSI 88% .
  Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energet yki
  zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w 1 Q 2018 r. wzrosły w stosunku do kwartału poprzedniego
  o ok. 8,0 % (dane za styczeń – luty 2018 r.) .
  Szacowana średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w 1Q 2018 r.
  w stosunku do kwartału ubiegłego wzrosła o ok. 10%.
  Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w 1Q 2018 r. wzrosły w stosunku
  do kwartału ubiegłego o 10%. Średnia ce na koksu ogółem (wyrażona w PLN)
  na bazie FCA sprzedanego przez Grupę JSW w 1Q 2018 r. wzrosła w stosunku do kwartału
  ubiegłego o ok. 9%. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z daneg o kwartału wzrost
  wyniósł ok. 15 %.

  Źródło danych: Platts, Coke & Anthracite Market Report  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Jastrzębska Spółka Węglowa SA
ISIN:PLJSW0000015
NIP:6330005110
EKD: 05.10 wydobywanie węgla kamiennego
Adres: Aleja Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon:+48 32 7564113
www:www.jsw.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce JASTRZĘBSKA SPÓ...
2018-07-19 19:44:14
Tony Rock
Czy myślisz o uzyskaniu pomocy finansowej, której bardzo potrzebują?
Czy myślisz już dziś, jak zdobyć legalną pożyczkę?
Czy myślisz o założeniu własnego biznesu?
Czy masz długi do zapłaty? Czy chcesz płacić czesne w szkole?
Czy potrzebujesz pilnej pożyczki na spłatę rachunków?
To jest Twoja szansa, aby osiągnąć swoje pragnienia, Możemy Ci pomóc z wszelkiego rodzaju pożyczek
Kredyty kredytowe, kredyty na działalność gospodarczą i studenckie, pożyczki dla przedsiębiorstw?
Pożyczka prywatna. Dajemy wszelkiego rodzaju
Pożyczki o oprocentowaniu 2% po więcej informacji
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail {[email protected]}
                    Pożyczający INFORMACJE:

Kwota kredytu:
Pożyczkobiorcy Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe pożyczkobiorcy:
Państwo i stan:
Miasto:
Narodowość:
Finansowanie kredytu:
Czas trwania pożyczki:
Stan cywilny:
Wiek:
Seks:
Numer telefonu
Numer faksu
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail
([email protected])
Numer telefonu: (903) 493-9097
Pan Tony Rock
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649