Raport.

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (22/2018) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Mazars Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do : badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018 i 2019 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za lata 2018 i 2019. Audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym nr 186. Wybór został dokonany zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:J.W. Construction Holding SA
ISIN:PLJWC0000019
NIP:125-00-28-307
EKD: 70.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Radzymińska 326 05-091 Ząbki
Telefon:+48 22 7717777
www:www.jwconstruction.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-29Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-29Raport półroczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
Komentarze o spółce J.W. Construction ...
2019-05-24 16-05-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649