Raport.

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (12/2018) II Zawiadomienie o zamiarze połączenia

Zarząd J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka"), działając na podstawie art. 504 §1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania połączenia J.W. Construction Holding S.A. (Spółka przejmująca) ze spółkami : Seahouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, Łódź Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, Nowe Tysiąclecie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, Zdziarska Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, Lewandów Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, Porta Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, J.W. Ergo Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, J.W. Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, Business Financial Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki przejmowane) w trybie art. 492 §1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą na warunkach określonych w Planie połączenia z dnia 16 lutego 2018 r. który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 22 lutego 2018 r. o nr 38/2018. Plan połączenia wraz z załącznikami został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2018 w dniu 16 lutego 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:J.W. Construction Holding SA
ISIN:PLJWC0000019
NIP:125-00-28-307
EKD: 70.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Radzymińska 326 05-091 Ząbki
Telefon:+48 22 7717777
www:www.jwconstruction.com.pl
Kalendarium raportów
2020-05-28Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce J.W. Construction ...
2020-04-02 08-04-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649