Raport.

IZOSTAL SA (22/2018) Zawarcie aneksu do Umowy Współpracy z mBank S.A.

Zarząd Izostal S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 roku zawarł z mBank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy Współpracy ("Umowa") w kwocie 70.000.000,00 PLN.
W wyniku zawarcia aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 29 czerwca 2020 roku na dzień 29 czerwca 2021 roku.
Na mocy zawartego aneksu, Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:
• kredytów obrotowych o charakterze nieodnawialnym w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
• kredytów odnawialnych w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
• gwarancji w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN,
• akredytyw bez pokrycia z góry w walucie PLN, EUR i USD do kwoty 70.000.000,00 PLN.
Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie.
Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A., a Bankiem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie istnieją żadne powiązania.
Zawarcie aneksu zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość produktu bankowego udostępnionego Spółce.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Izostal SA
ISIN:PLIZSTL00015
NIP:756-00-10-641
EKD: 25.61 obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Adres: ul. Opolska 29 47-113 Kolonowskie
Telefon:+48 77 4056500
www:www.izostal.com.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce IZOSTAL
2021-06-19 02-06-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor