Raport.

IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (3/2018) Podpisanie umowy z firmą audytorską

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 roku, działając zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, podpisał umowę z Eureka-Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 22, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 137 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000183841, na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IPO Doradztwo Kapitałowe SA
ISIN:PLIPODS00014
NIP:521-33-39-423
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: Al. Wyzwolenia 14 nr lok 31 00-570 Warszawa
Telefon:+48 22 4123648
www:www.ipo.com.pl
Komentarze o spółce IPO DORADZTWO KAPI...
2020-05-26 07-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649