Raport.

INVESTMENT FRIENDS SE (1/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. (Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer)

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w w Tallinnie dalej: (Emitent) informuje, iż w dniu 11.01.2019r. zostało złożone do Emitenta oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Investment Friends SE ze skutkiem na dzień 11.01.2019 r.
Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Damian Patrowicz pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Pan Damian Patrowicz z dniem 11.01.2019r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Emitenta.
Zarząd Spółki dziękuje Panu Damianowi Patrowicz za dotychczasową pracę dla Spółki Investment Friends SE.
The Management Board of Investment Friends SE headquatered in Tallinn ("Company"), informs that on January 11, 2019 the Company received written resignation letter of Mr Damian Patrowicz from the function of the Supervisory Board Member and the Member of the Audit Committee as of 11 January 2019. The reason of the resignation was not indicated.
The Management Board would like to thank Mr Damian Patrowicz for his involvement and contribution into the development of the Company.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce INVESTMENT FRIENDS...
2017-12-30 10:36:26
fan Patrowicza
Pan Patrowicz działa
2018-01-04 09:39:41
fan Patrowicza
Patrowicz dawaj w góre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649