Raport.

INVESTMENT FRIENDS SA (61/2017) Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.09.2017r. powziął zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej (societas europaea - SE) dla Emitenta w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szeregu korzyści jej akcjonariuszy jakie wiążą się z jego posiadaniem.
W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej otwiera Emitentowi łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewnia należytą rozpoznawalność formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej wśród klientów i kontrahentów. Nadto Zarząd Emitenta zauważa, że jedną z zalet statusu Spółki Europejskiej jest znaczne zwiększenie mobilność podmiotu w ramach państw Unii Europejskiej.
Emitent informuje, że w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej zamierza w najbliższym czasie założyć podmiot w 100% zależny w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej a następnie przeprowadzić proceduję połączenia transgranicznego połączenia poprzez przejęcie podmiotu zależnego.
Emitent będzie o wszelkich istotnych czynnościach w ramach opisanej wyżej procedur informował na bieżąco w formie raportów

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-03-25 20-03-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649