Raport.

INTROL SA (34/2018) INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od Banku Zachodniego WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.).
Bank Zachodni WBK S.A. poinformował Emitenta o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Introl SA
ISIN:PLINTRL00013
NIP:634-00-30-925
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice
Telefon:+48 32 7890000
www:www.introlsa.pl
Kalendarium raportów
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INTROL
2021-09-25 00-09-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor