Raport.

INTERNET UNION SA (2/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Internet Union S.A. („Spółka”) informuje, że 11 lutego 2019 roku podpisał umowę z Accord'ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Internet Union S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 02/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Internet Union SA
ISIN:PLINTUN00013
NIP:894-302-49-98
EKD: 61.10 działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Adres: ul. Złotnicka 28 54-029 Wrocław
Telefon:+48 71 7330717
www:www.internetunion.pl
Komentarze o spółce INTERNET UNION
2019-04-19 14-04-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649