Raport.

INTERMA TRADE SA (8/2018) Podpisanie aneksów do umów pożyczek zawartych w ramach Grupy Kapitałowej

Zarząd INTERMA TRADE S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku zostały podpisane aneksy do umów pożyczek zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej.
Kwota pożyczki udzielonej 7.04.2017r. przez BRIJU AGENCY Sp. z o.o. spółce BRIJU 1920 Sp. z o. o. aneksem została zmieniona z 15 mln zł na 15,6 mln zł. Kwota pożyczki udzielonej 11.07.2017r. przez BRIJU SUROWCE BRIJU SECUR Sp. z o.o. Sp.K. spółce BRIJU 1920 Sp. z o.o. aneksem została zmieniona z 4,5 mln zł na 5,3 mln zł. Jednocześnie z uwagi na fakt, że BRIJU AGENCY Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.05.2017r. przejęła z dniem 3.07.2017r. spółki BRIJU NETWORK Sp. z o.o. i DI BRIJU Sp. z o.o. - pożyczki udzielone przez te spółki INTERMA TRADE S.A. na podstawie dwóch umów z 21.12.2016r., poprzez podpisanie aneksu zostały objęte jedną umową, a termin obowiązywania umowy został zmieniony z 31.01.2019r. na 31.01.2025r. We wszystkich umowach pożyczek wprowadzono aneksami zapis, że uruchomienie środków pożyczek może następować w ratach w okresie obowiązywania umowy, jak również po spłacie całości lub części pożyczki, środki mogą być ponownie uruchomione przez pożyczkodawcę na rachunek pożyczkobiorcy. Pozostałe warunki udzielenia pożyczek, o których Emitent informował w raportach bieżących, nie zostały zmienione.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Interma Trade S.A.
ISIN:PLBRIJU00010
NIP:7842149999
EKD:32.12 produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
Adres:Plac Bernardyński 4/3 Poznań
Telefon:+48 61 4245903
www:www.briju.pl
Kalendarium raportów
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce Interma Trade
2019-06-26 02-06-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649